Varför behöver du Muscle Activation Techniques®?

Muscle Activation Techniques® (MAT®) bedömer individuella musklers förmåga att dra ihop sig, dvs, hur pass effektiva dina muskler är på att spänna sig, vilket är lika med deras styrka i just det tillfället. När vi upplever stress, trauma, en skada eller när vi överarbetar våra kroppar (även träningsvärk) så skapar det inflammation i kroppen. Då ändras kommunikationen mellan centrala nervsystemet och muskelsystemet så att muskeln inte längre kan dra ihop sig lika snabbt eller mycket. När musklerna inte klarar av detta så kan de inte heller göra sitt jobb att stabilisera våra leder och skydda oss från skador, obalans och förslitningar.

Människor som är aktiva, tränar, tävlar och arbetar med sina kroppar på hög nivå blir lätt överarbetade. Det som händer i ditt muskelsystem under träning och efter träning avgör hur din kropp kommer att svara nästa gång du tränar eller tävlar. Träning bryter ner kroppen och tar vi inte hand om den är det lätt att bli skadad, få sämre återhämtning och skapa obalans i muskelsystemet.

MAT® tar hand om just det problemet. Ett stressat muskelsystem gör att musklerna förlorar sin förmåga att spänna sig maximalt vilket betyder att de inte kan dra ihop sig så att de inte längre kan röra sig i sitt fulla rörelseomfång (Range of Motion). När sammandragningsförmågan går förlorad så kan de motsatta musklerna inte heller förlänga sig och då upplever vi det som att det stramar, vi känner oss stela eller orörliga.

I träningsvärlden är det vanligt att istället fokusera på just där vi är stela och endast symptomet och inte orsaken blir behandlad. Med MAT® så gör vi tvärtom och jobbar utifrån att stelheten är ett resultat av att de motsatta musklerna inte kan dra ihop sig tillräckligt. Neurologiskt sett är det en skyddsmekanism för kroppen att göra dig så pass orörlig att du INTE kan gå in i ett läge där du är svag, pga att kommunikationen är försämrad. Man kan jämföra med att t ex gå på is, kroppen spänner sig för att inte tappa balansen, halka och trilla. Det neurologiska svaret från kroppen är alltså att kroppen spänner sig som en skyddsmekanism när den märker av att den är instabil.

Med MAT® analyserar och använder vi oss av orörligheten i lederna till att leda oss till vad som är instabilt och kan på det sättet förbättra muskelsystemets funktion och därmed hela kroppens funktion. Om vi kan identifiera och korrigera svaga länkar i kroppen så kan vi öka din kropps ork och förmåga att tolerera krafter. Du kan alltså lyfta tyngre, springa längre, hoppa högre utan att riskera att skada dig.

Vår hela idè är baserad på om du försöker att nå din maximala prestation måste du ha ett muskelsystem som fungerar optimalt på en hög nivå. Träning bryter ner kroppen och MAT® kan sätta ihop den igen så att du kan fortsätta med en ”två steg framåt, ett steg tillbaka” process där du till sist kan nå dina mål.

Vi bryr oss helt enkelt inte om vad du KAN göra, utan bara det du INTE kan göra för det är just det som bryter ner din kropp. Med MAT® kan du komma ett steg längre, förstå din kropp, få bättre resultat, förbättra din prestation och faktiskt nå dina mål.

För att boka en tid idag, klicka här.