Vad händer i kroppen när den kompenserar? Del 1.

Begränsningar i kroppens rörelser leder onekligen till kompensation. Detta placerar alltså mer stress på involverade leder och muskler. Många kompensationsmönster kan gå oupptäckta väldigt länge tills en smärta dyker upp i knäet eller axeln till exempel. Gör du samma aktivitet under lång tid är en skada eller nedbrytning av leder ofta oundviklig. Tyvärr så känner vi alla nån som har fått sluta med sin favorit sport eller aktivitet för att kroppen inte klarar av påfrestningen längre. MAT® är till för att förebygga och återhämta kroppen från just de här skadorna och problemen som kan dyka upp vare sig du är en aktiv eller stillasittande person.

Det här kan hända i kroppen när muskelsystemet är ur balans:

1. Musklerna som stabiliserar lederna blir mindre effektiva och de större primära musklerna tar över och blir mer dominanta. Kompensationsmönster skapas.

2. Kommunikationen mellan muskler och centrala nervsystemet är inte optimalt. Kroppen lyssnar helt enkelt inte på hur du egentligen vill och ska röra dig. I synnerhet när du lägger till vikt utöver kroppsvikten, kroppen gör allt den kan för att klara av rörelsen och kompenserar med att förhindra rörelser och belastar andra muskler.

3. Smärta är kroppens varningssignal. Musklernas sammandragnings förmåga är kraftigt reducerad eftersom den reagerar långsamt eller inte alls på kommunikation från nervsystemet och det kan göra ont när inte musklerna kan förlänga sig eller bli korta under rörelse.

4. Kompensation kan även orsaka förändringar i skelettets struktur. Muskler håller skelettet och leder på plats. Är inte musklerna starka nog kan de orsaka permanenta förändringar som inte är ovanligt att se bland äldre människor tex.

Läs Del 2 här.