Vad gör MAT® unikt?

Muskelaktiverings teknik (MAT®) jobbar med kroppen för att öka musklernas sammandragnings förmåga som i sin tur leder till förbättrad rörlighet och styrka. Musklernas förmåga att kunna dra sig samman är viktig för att kroppen eftersom det avgör hur mycket stress din kropp klarar av att utsättas för. Genom att öka musklernas förmåga att hantera stress kommer man att kunna öka sin prestation i sin träning, sport eller annan fysisk aktivitet.

Muskler och hjärnan

Dina muskler måste kommunicera med centrala nervsystemet för att fungera optimalt. Man kan tänka sig att muskler är som ett bilbatteri. För att ett bilbatteri ska fungera så måste kablarna sitta på och vara ordentligt spända. Skulle kablarna sitta lite löst, kanske din bil är trög att starta, lamporna blinkar eller inte startar alls. Fungerar inte kommunikationen mellan muskler och hjärna som det ska utsätter vi kroppen för förslitningar och löper risk för skador. Just dina musklers kommunikationsförmåga t kan visa sig i rörelseförhinder, smärta i leder eller andra kompensationer som du medvetet eller omedvetet gör.

Funkar inte massage lika bra?

MAT® skiljer sig från andra behandlingar såsom statiskt stretching, värme och kyla, massage eller foam rolling genom att tekniken inte bara fokuserar på att förlänga muskeln. En ”stretchad” muskel behåller bara sin nyfunna flexibilitet i upp till en timme och återgår sen till sin ursprungliga längd om inte kommunikationen med centrala nervsystemet är återställd. MAT® försöker inte att ”slappna av” muskeln men aktiverar istället, så att din kropp är bättre förberedd på att hantera stress såsom fysiskt arbete, träning och andra dagliga aktiviteter.

Hur går det till? En MAT® Specialist utvärderar dina musklers respons och bedömer efter hand vad som behöver aktiveras. Hur mycket aktivering som krävs för just dig är beroende på dina kompensationer och rörelsemönster. Ingen behandling är den andra lik. Flexibilitet utan stabilitet kan vara riskabelt och recept för skada och därför stannar MAT inte bara vid att öka flexibiliteten. En aktiverad muskel kan bli både lång och kort utan att kompromissa sammandragnings kapaciteten, alltså blir du också mer flexibel med ökad styrka och kommunikation i muskeln. Statisk stretching behövs därför inte. Just därför är MAT ett perfekt komplement till din träning eller sport.

Vill du boka ett möte med mig för att prata mer, kontakta gärna mig.

17 visningar0 kommentarer