MAT-Basic Logo.jpg

Vad är Muscle Activation Techniques®?

Muscle Activation Techniques (MAT®) är ett sätt att testa och korrigera obalans i muskler, leder och rörelsemönster. Tekniken är unik i att den återställer nervsystemets kommunikation med muskelsystemet så att musklerna kan fungera med optimal effektivitet. Efter behandling ökas både flexibilitet och stabilitet i kroppen och kan därför reducera smärta, läka skador och inflammation som är orsakade av kompensation och överbelastning. Detta, i sin tur, ökar sedan din fysiska prestation både i vardagen och i fysisk aktivitet. MAT® är till för alla, från vardagsmotionären till elitidrottaren med ett mål att ha en väl fungerande och smärtfri kropp. Läs mer om Muscle Activation Techniques nedan.

Hur går en behandling till?

 

MAT® skapades med idéen att rörlighet och styrketräning står som grundpelare för vår hälsa och att musklernas förmåga att kunna spänna sig optimalt är viktigt för ett normalt rörelsemönster. Hämningar i musklerna visar sig i ett begränsat rörelsemönster och prestation, vilket kan leda till smärta och/eller stelhet.

MAT® är en specifik och unik process som bedömer musklers förmåga att kunna dra ihop sig genom att först jämföra rörelsemönster från höger till vänster sida eftersom kroppen är skapad för att vara till mesta dels symmetrisk. Om en rörelse är bedömd som asymmetrisk, så vet vi att en eller flera muskler som är ansvariga för just den rörelsen möjligtvis är svaga. Dessa musklerna blir sedan testade för att se om de har förlorat sin förmåga att spänna sig som rörelsetestet visat.

 

När bedömningen är klar så använder en MAT® specialist sig av bl a av ett specifikt isometriskt motstånd för att återställa muskelns förmåga att nu kunna dra ihop sig. Vidare jämför vi åter igen symmetrin för att se om rörelseomfånget har förbättrats och försäkrar oss också om att muskeln/musklerna även kan spänna sig i det nya läget genom åter ett muskeltest.

 

 

Vad gör Muscle Activation Techniques® unikt?

 

MAT® tvingar inte kroppen till en förändring men jobbar istället för att få en gradvis förbättring genom ändringar i ditt rörelseomfång som nås via musklers förbättrade förmåga att dra ihop sig. En MAT® specialist är lyhörd till din kropps respons och ändrar behandlingsbeslut efterhand baserat på vad de ser. Var och en behandlas som en individ med sina egna muskelsvagheter och kompensationsmönster. Därför är ingen MAT® behandling den andra lik.

 

MAT® ger ingen diagnos eller behandlingsplan, men fokuserar istället på musklers förmåga att dra ihop sig och det slutliga ökade rörelseomfånget och styrka i just den leden och kroppsdelen. Genom att öka förmågan i just de här bitarna kan man få ökad prestation i sin träning och andra fysiska utmaningar.

 

MAT® skiljer sig från andra tekniker därför att den fokuserar aldrig direkt på att förlänga eller ändra en muskel genom stretching, värme, massage eller foam rolling. MAT® försöker inte att "slappna av" muskeln men istället "aktivera" den så att din kropp är bättre förbered på att hantera din träning, sport och andra vardagliga sysslor.