top of page

DITT FÖRSTA BESÖK.

Under ditt första besök gör vi en grundlig undersökning och intervju som inte bara inkluderar de problem du upplever just nu, men även de skador och problem du haft tidigare. Har du upplevt t ex en hjärnskakning eller upprepade stukningar av foten, så behöver jag veta det. Alla skador och påfrestningar du har varit med om kan fortsätta att påverka ditt nervsystem under hela livet. Kanske har du dålig balans, ser sämre på ett öga, har ont i fötterna om du inte har inlägg i skorna, ständigt huvudvärk eller ringer det i öronen......det finns många tecken på att allt inte står rätt till i nervsystemet och ofta är vi väldigt dåliga på att lyssna på signalerna.  

Vi gör även en rörelseanalys av dina leder och muskeltester beroende på resultatet i rörelseanalysen. Därefter kombinerar vi behandling med styrka- rörelse- och koordinationsträning. Behandlingen ger musklerna möjlighet att fungera bättre och gradvis kunna återställas till normal funktion. Träningen ökar uthålligheten i alla musklerna runt den påverkade leden så att du kan återgå till din aktivitet smärtfri, starkare och uthålligare.

 

Viktigt att veta är att vi ser på kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Orsaken till dina problem sitter inte alltid i närheten av där du upplever din smärta eller stelhet, faktiskt väldigt ofta inte. Ring gärna för en kostnadsfri konsultation över telefon, för att se om detta är rätt lösning för dig.

BAKGRUND.

Skador, överbelastning och hård eller felaktig träning som både idrottare, motionärer eller personer med fysiskt arbete kan utsättas för, kan påverka nervsystemet negativt. Om ditt nervsystem är försvagat, så är även ditt muskelsystem påverkat. Det betyder att reaktionsförmåga, rörlighet, spänst, styrka och återhämtningsförmåga också är påverkat. Dina muskler blir sämre på att absorbera den belastning som de utsätts för och risken för skador ökar. Skelett, senor och ligament blir överbelastade när musklerna ej kan absorbera belastning och det är då som förslitningen sker i dina leder och dina smärtreceptorer blir känsligare.

bottom of page